Swamy Ayyappan Namaskara Slokam

27/10/2011 Lyrics

Loka Veeram Maha Poojyam,
Sarvarakshakaram Vibhum
Parvathi Hridayanandam,
Saasthaaram Pranamamyaham
Swamiye Saranam Ayyappa

Related Articles