Mantra for Wearing and Removing Mala

26/10/2011 Lyrics

Jnaanamudraam shaastrumudraam gurumudraam namaamyaham
Vanamudraam shuddhamudraam rudramudraam namaamyaham
Shaantamudraam satyamudraam vratamudraam namaamyaham
Shabaryaashrama satyena mudraam paatu sadaapi mae
Gurudakshinayaa poorvam tasyaanugraha kaarine
Sharanaagata mudraakhyam tvan mudraam dhaarayaamyaham
Chinmudraam khechareemudraam bhadramudraam namaamyaham
Shabaryaachala mudraayai namastubhyam namo namaha

 

Mantra for Removing Mala

Apooram Achala rohani Divyadarshana
Kaaranam Shatrumudrat Mahadeve
Dehi me Vrata mocchanam

Related Articles